Hva er Access Bars ?

06.07.2020

Hvem har godt av Access Bars?

Det ville være lett og greit å si «alle», og det ville heller ikke være noe galt i det, egentlig, men det vil kanskje ikke hjelpe deg til å finne ut om dette er noe for deg?

Så derfor nevner jeg en oversikt over de som har best utbytte av å motta Bars

 • stress
 • søvnløshet
 • indre uro
 • motløshet
 • tristhet
 • tanker som kjører i ring
 • negative tanker
 • har vansker med å fokusere
 • bare er veldig i hodet (som de fleste kvinner?)

Access Bars er også velegnet til deg som kunne tenke deg

 • mer indre ro
 • større klarhet
 • gjerne vil ut av et gammelt mønster
 • starte på en frisk med større bevissthet og mer energi

Access Bars har også vist seg at være en enkelt og effektiv behandling til barn med særlige behov, bl.a. barn med "bokstavdiagnoser" som ADHD og OCD responderer positivt på Access Bars. Kun noen få minutters behandling, kan være med på å endre deres dag til det bedre.

I Access Bars berører jeg 32 punkter, kalt Bars på ditt kranie, som jeg holder i noen bestemte grep, med et meget lett trykk. På den måten minner Access Bars litt på Kranio-Sakral-Terapi. Det er dog ikke formålet å påvirke kraniet, men derimot å få energien i punktene til å løpe fritt, og på den måten minner Access Bars mer om Healing eller Energifeltsterapi. Hvis du har prøvd kranio-sakral-terapi eller healing vet du at det er herlig å motta. Det er Access Bars også!

Et av formålene med Access Bars er nettopp det å motta. Bare ligge å ta imot uten å måtte gjøre noe selv. Access Bars styrker vår evne til bare "å være". Vi er jo "human beings" ikke "human doings", men det er noen ganger vanskelig å bare være, i det stressende samfunn vi lever i.

Access Bars virker avstressende fordi det senker hastigheten på dine hjernebølger, slik at du hurtig kommer ned i alfa-tilstand, som er en meditativ tilstand hvor alt kan skje, og som aktiverer kroppens selvhelbredende krefter. For noen er Access Bars behandlingen så avstressende, at de faller i dyp søvn på benken, og skulle det skje for deg, er det jo en genial power-nap, som helt sikkert er tiltrengt.

Access Bars er som å få ryddet opp på harddisken på sin computer. Alt det ......... du har arkivert i din bevissthet gjennom hele livet, rydder Access Bars opp i.

Formålet med Access Bars er å frisette de overbevisninger som holder deg fast i et bestemt mønster eller tankegang. Det kan være et adferdsmønster, eller det kan være synspunkter som egentlig ikke er dine egne, men kan være noe som har lagret seg i din underbevissthet i din tidlige barndom. Først når vi er over 6 år gamle får vi evnen til selv å skjelne, inntil da sluker vi bare alt vi hører og ser. Men selv om vi har evnen til å skjelne, er det er ikke alltid vi bruker den, fordi vi bare kjører på autopilot, så mange av oss går rundt med en masse begrensende overbevisninger.

Access Bars er den type behandling som kan hjelpe deg med å slippe fri fra begrensingene og dermed gi deg mulighet for å starte på en ny frisk. På et liv hvor alt kommer til deg med letthet, glede og herlighet.

Access Bars hjelper deg med å gi slipp på forestillinger om hva som er riktig og galt, om hva som er godt og vondt, og dermed til å bli mer romslig og komme mer i flow. På tide å sette deg selv fri, fra deg selv ?